Nasi nauczyciele Drukuj Email


Dyrektor szkoły: Bożena Krysztoforska

Zastępca dyrektora:  prof. Monika Ziemińska

język polski: prof. Jacek Matuszewski

język angielski: prof. Monika Ziemińska

język niemiecki: prof. Małgorzata Ziarko

język hiszpański: prof. Andrzej Łętek

wiedza i kulturze: prof. Saida Siczek

religia: prof. Elżbieta Kunowska

matematyka:  prof. Karolina Dobrzycka

matematyka: prof. Małgorzata Kozera

fizyka: prof. Anna Manasterska

chemia: prof. Aleksandra Bartosiewicz

biologia: prof. Rafał Moskwa

geografia: prof. Małgorzata Smoręda

historia: Anna Dróżdż

historia: Roman Tusiewicz

wiedza o społeczeństwie: Anna Dróżdż

wychowanie fizyczne: prof. Gutowski Adam / Maciej Piątek

przysposobienie obronne: prof. Józef Bogucki

technologia informacyjna: Małgorzata Zielińska